BLT besökte kamera- och galgmuseum

”Nils-Harald Ottosson och Johnny Karlsson har ett av landets mest udda museer – kamera- och galgmuseum. Där hittar man kameror från 1800-talet och galgar från olika platser i världen. Galgarna på bilden kommer från Holland.” BLT – Vitsiga gubbar i Läs mer