Böcker

Röster från Olofströms Bruk och Holje by

Röster från Olofströms Bruk och Holje by. Olofströms Hembygdsförening har sammanställt 31 berättelser av och om personer från Olofström.

Intervjuerna gjordes med personer födda 1871-1906 av Folklivsarkivet i Lund 1959.

Du kan köpa boken hos Hembygdsföreningen i Rättaregården.

Pris: 200kr
Vid utskick tillkommer porto och emballage.
OBS: P g a att Handelsbanken upphör med sin kontanthantering, kan vi inte längre ta emot kontanter vid köp av bok på Rättaregården. Fr o m 1 juni använder vi Swish. Information om konto ges vid köptillfället.