Hedersmedlemmar

Hedersmedlem ska ha utfört betydande insatser för främjande av föreningens verksamhet (enl. särskilda kriterier)

Hedersmedlemmar i Olofströms hembygdsförening:

  • Hans Blomqvist, Olofström
  • Tore Gillberg, Gualöv
  • Nils-Harald Ottosson, Olofström
  • Stig Svensson, Karlshamn