Sveriges Hembygdsförbunds årsstämma 2017

Riksstämman 2017

Andrej Krugly och Hans Westerholm representerade Blekinge Hembygdsförbund på Riksstämman 2017 som var förlagd till Uddevalla den 26 – 28 maj. Maria Norrfalk valdes till ny ordförande efter Birger Svanström. På bilden flankeras Maria Norrfalk av Hans Westerholm till vänster och Andrej Krugly till höger.

Klicka på länken så kan du ladda ner en sammanställning från riksstämman.

Riksstämman 2017