Onsdagsgruppen

Pexels photo

Gruppen tittar på bilder som donerats från olika arkiv och försöker identifiera händelser och personer.

Dessa registreras sedan i våra system och kommer så småningom att tillgängliggöras i olika former framöver.