Tisdagsgruppen

Pexels photo
Tisdagsgruppen är en grupp som arbetar med allehanda löpande uppgifter.
Gruppen finns normalt på Rättaregården tisdagar mellan 09.00 och 11.30.