Utställningar

Bröderna Jönsson från Gåragöl

Affish

Sommarens utställning i Längan i Lilla Holje har lockat över 1000-talet besökare. Stärkelseindustrins enorma framväxt startade i Hemmingsmåla och i Gåragöl öster om Olofström. Inom några årtionden fanns det ett 25-tal små fabriker bara inom Olofströms gränser. Allt koncentrerades i nästa skede till en enda fabrik i Gränum. Arvet efter stärkelseepoken i våra bygder lever dock kvar – nu sammanfört till fyra stora fabriker.

Gåragöl
Fotograf: Gåragöl

Utställningen i Längan har lockat fram ny kunskap och tre ”extraföreställningar” utlystes under sista veckan.

Föreläsning
Fotograf: Föreläsning

Utställningen har kommit till p g a och med hjälp av en donation från Anna, Gustav och dottern Ann-Marie Bergströms fond.

fam Bergström
Fotograf: fam Bergström

Dessutom har personer i stärkelserörelsen och hembygdsföreningarna lagt ner ett stort arbetet på detta.

Hembygdsföreningarna i Jämshög, Kyrkhult och Olofström planerar att gemensamt ge ut en bok som till stor del bygger på information insamlad och sammanställd till utställningen.